Подаване на играта

Твоето име: Изисква.
Вашият сайт: Изисква. Трябва да се съдържа http://
Вашият имейл: Изисква.
Име на играта: Изисква. На името на играта.
Категория: Категорията тази игра е най-свързани с.
Описание на играта: Изисква. Описание на играта.
Игра Тагове: Думи, които са свързани с играта, която ще се покаже като връзки на страниците на играта. Те ще линк към страница листинг други игри с едни и същи етикети. (Разделени от апостроф)
Игра икона: Изисква. URL адрес към иконата на играта (трябва да бъде домакин на вашия сайт)
Играта файл: Изисква. Определителен член url към играта файл (трябва да бъде домакин на вашия сайт)
Играта файлов тип: Тип на файл, който вашето представяне.
Търговски трафик: Разрешаване за търговски трафик
Реципрочни линк към страница: Изисква. Нашата връзка трябва да бъде домакин на вашия сайт.