Марио Movie MakerОцени тази игра:

Описание: Тази игра ви позволява да правите филм за Марио. Можете да го запишете и го покажете на приятелите си.


Инструкции: Следвай инструкциите в играта.