Pare n' emTaxa d'aquest joc:

Descripció: El seu objectiu en pare n


Instruccions: Segueixi la instrucció dins del joc.