Batman Detector de diferènciesTaxa d'aquest joc:

Descripció: Trobar la diferència entre les dues imatges. Característiques de l'episodi joc llarg per Owlman


Instruccions: Segueixi la instrucció dins del joc.