Presentar el joc

El seu nom: Requerit.
El seu lloc web: Requerit. Ha de contenir el http://
El seu E-mail: Requerit.
Nom del joc: Requerit. El nom del joc.
Categoria: La categoria aquest joc està més relacionat amb.
Descripció de joc: Requerit. Una descripció del joc.
Etiquetes del joc: Paraules que estan relacionades amb el joc que es mostrarà com enllaços a les pàgines de jocs. Que unirà a una pàgina de llista d'altres jocs amb els mateixos. (Separats per comas)
Icona de joc: Requerit. L'url a la icona de joc (cal estar allotjat al seu lloc)
Arxiu de joc: Requerit. L'arxiu de joc (cal estar allotjat al seu lloc url)
Tipus d'arxiu de joc: El tipus d'arxiu que la presentació.
Trànsit de comerç: Habilita per a trànsit de comerç
Pàgina d'enllaç recíproc: Requerit. Nostre enllaç ha ofert al seu lloc.