RunawayOhodnoť tuto hru:

Popis: Tam je pověst, že váš přítel byl zabit mafií a další! Honit mafie, než zabijí oni vás!


Instrukce: Postupujte podle instrukcí uvnitř hry.