اژدها Z لباس تااین بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما در اژدها Z لباس کمک Goku با خود پیراستن مهارت او را بسیار جذاب است. شما می توانید جنبه های مختلف از Goku مانند تغییر مدل مو، چهره، undershirts، گروههای مچ دست، تاپس، پایین، لباس، دستکش، کفش و بال را تغییر دهید. شما حتی می توانید اضافه کردن برخی از سرد جلوه های ویژه و سوابق را Goku


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی