Braap Braapاین بازی رتبه بدهید:

شرح: نژاد در برابر مخالفان و سعی کنید برای تبدیل شدن به قهرمان نهایی دوچرخه موتور در motocross بازی Braap Braap. مسابقه دوچرخه خود را برای یک شلپ شلپ کردن، جمع آوری اقلام جایزه در مسیر، ضرب و شتم همه مخالفان خود را و سعی کنید برای رسیدن به خط پایان در اسرع وقت به نمره بالاتر نقطه. شما می توانید امتیاز جایزه با انجام کلاهبرداری و مانع در هوا درآمد. دوچرخه خود را تصادف در غیر این صورت شما خواهد شد درآمد مجازات. استفاده از فلش کردن برای دریچه گاز، پایین فلش برای ترمز، چپ و راست فلش به هدایت, نگه داشتن دکمه فاصله قبل از پرش برای افزایش انرژی و انتشار آن را به عنوان شما رفتن پرش به هوا زمان بیشتری می گیرید و کلید Z X و C به انجام stunts در هوا را فشار دهید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی