میکرو Racers 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: نژاد علیه دیگر racers میکرو در این بازی سریع گام مسابقه! میکرو Racers 2 بازی و انتخاب کردن ماشین ورزشی شما. مسابقه مخالفین 3 دیگر در یک سری از آهنگ به عنوان قهرمانی برنده!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.