Trech 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما در Trech 2 این است که کنترل خودکار T-Rex از طریق بخش قشر خارجی دانه Gordo و تخریب تانک های دشمن، برج، و غیره به عنوان بسیاری از نقاط نمره که ممکن است در هر سطح. استفاده از کلید W یا پیکان به رفتن به جلو، S کلید و یا arrow پایین به حرکت رو به عقب، استفاده از موس به سمت چپ یا راست و بالا و پایین را نگاه کنید، فشار دکمه سمت چپ ماوس را به آتش گلوله، کلیک بر روی دکمه راست موس به پرتاب موشک و فشار کلید فرار را به موس رایگان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی