غربال کردن تبادل نظراین بازی رتبه بدهید:

شرح: ماموریت شما در غربال کردن تبادل نظر کمک کیرو به انتقام علیه خاندان بدنام مافیا Yakuza است. Yakuza رئیس می خواهد برای دیدن کیرو مرده و هدف شما این است که کمک کیرو برای پیدا کردن حقیقت در پشت مرگ دوستان و انتقام. در این بازی سریع ء عمل شما را برای مواجهه با دشمنان متعدد با مجموعهای از اسلحه مانند شمشیر کتانا shuriken، و غیره، و یا فرار از تروریستها در وحشی دوچرخه سواری. استفاده از کلید های A و D را به حرکت دو ضربه بزنید و نگه دارید کلید A و یا D به اجرای کلید W برای پرش، کلید ها برای مسدود کردن و یا ارتباط برقرار کردن با اشیاء، و با استفاده از دکمه سمت چپ موشواره حمله.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی