بتمن تیم دوبلاین بازی رتبه بدهید:

شرح: دزدان دریایی فضای بد Kanjor راس و او قادرخواهد سیاره در سمت دیگر کهکشان حمله کردند. بتمن به کمک ساکنان سیاره ضعیف و آبی Bettle پیوست در مبارزه برای نجات سیاره از کسانی که دزدان دریایی شر که تصمیم گرفت. استفاده از فلش های چپ و راست


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی