الکتریکی مرداین بازی رتبه بدهید:

شرح: مبارزه در مسابقات voltagen و ضرب و شتم هر یک از مخالفان خود را تبدیل به قهرمان نهایی در جهان مرد چوب. شما می توانید هر ترکیبی از حملات مانند هنرهای رزمی جنگ خیابانی یا حتی حملات مافوق انسانی خود را برای شکست دادن مخالفان خود استفاده کنید. استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت، پایین arrow به جاخالی دادن، به پانچ S و پا زدن و D برای گرفتن. همچنین می توانید برخی از حملات حرکت آهسته است که قوی تر از حمله عادی استفاده کنید، اما آنها مصرف باتری. پرسش برای حرکت آهسته پانچ W برای پا زدن حرکت آهسته الکترونیکی برای گرفتن حرکت کند و فشار د در حالی که در حال اجرا برای تلنگر طول پرتاب.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی