مرد عنکبوتی شگفت انگیزاین بازی رتبه بدهید:

شرح: شگفت انگیز مرد عنکبوتی و وب راه خود را از طریق شهر از ساختمان به ساختمان شود. هدف شما این است برای جمع آوری به عنوان Underoos و بوکسورهای تی شرت شما پریدن از یک ساختمان دیگر بدون افتادن به ترافیک زیر در حالی که می توانید. شما باید جمع آوری ترانسفورماتور تی شرت در پایان هر سطح پیشرفت بعدی. استفاده از موشواره برای هدف و ساقه وب کلیک کنید. اگر شما می خواهید برای قرار دادن تی شرت لازم در نقشه شهر را به استفاده از میکروسکوپ را کلیک کنید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.