باب اسفنجی شلوار میدان: بیکینی پایین کارناوالاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی یا به عنوان بن یا Patrick و نمره به عنوان بسیاری از نقاط که ممکن است در سبک کارناوال بن SquarePants بازی: لباس شنای زنانه دوتکه پایین کارناوال. بازی شامل نه مینی بازی--چلپ چلوپ گفته، تیرانداز ماهر دریای عمیق، جفتک حلقه، قدرت خود دریا ضربت سخت زدن یک مارماهی، Catch'em، پف کننده پاپ، سبد بشکه، و Tic-tac Curacy. شما می توانید بازی یک بازی تکنفره و یا 2 بازیکن در بازی. بازی را با کلیک کردن روی چادر را انتخاب کنید. هر چادر بازی مختلف مینی و هدف شما این است که نمره امتیاز را که شما می توانید در هر بازی با اجتناب از همه موانع.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی