بیس بال Bobbleheadاین بازی رتبه بدهید:

شرح: پخش crunky و شروع به نوسانی! خفاش کودک از طریق چالش ها برای گرفتن powerups و باز ballfields جدید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی