نی کلاه ساموراییاین بازی رتبه بدهید:

شرح: قرعه کشی بریده بریده شمشیر سامورایی مورد نظر خود را--این جنگجو به حرکت سریع تر از شما می توانید ببینید! صرفه جویی در پادشاهی و یا چیزی، اما انجام آن با سبک های بی عیب و نقص, کودک!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی