انواع پستانداران گوشتخوار دله Xmen فراراین بازی رتبه بدهید:

شرح: انواع پستانداران گوشتخوار دله برای فرار از تسهیلات M.R.D. با استفاده از انفجار نیترو را به نفع خود کمک کند. سعی کنید برای فرار از تسهیلات بدون شناسایی شدن توسط دوربین های امنیتی اطراف. کشتن نگهبانان ربات، و رسیدن به خروج در هر سطح در اسرع وقت به نمره بالاتر نقطه. استفاده از کلیدهای پیکان چپ و راست به حرکت می کند، تا arrow به پرش و یا صعود بر روی سقف پایین arrow به پرش پایین یا دولا شدن، فشار دکمه فاصله برای حمله درهای باز و یا پانل های امنیتی را فعال کنید. بازی دارای 10 سطح به پیروزی و 10 دستاوردها را باز کند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی