پیگیری گانگستراین بازی رتبه بدهید:

شرح: رحمان غارنشین زندگی کنار گوشتخوار دایناسورها 65 میلیون سال پیش زمانی که هرگز آسان برای پیدا کردن مواد غذایی در حالی که اجتناب از تمام خطرات اطراف بود. ماموریت شما این است که کمک به رحمان به طرف دیگر این جزیره که در آن مقدار زیادی از غذاهای موجود و همچنین کمتر دایناسورها. کمک به او برای اجتناب از تمام خطرات و رسیدن به هدف خود. با استفاده از سلاح های خود را Stonezooka به شکست دشمنان خود را. جمع آوری قدرت یو پی اس مانند قدرت شلیک زندگی و یا شکست ناپذیر پاداش در راه خود را در ماموریت خود برای کمک به شما. با استفاده از ماوس به هدف و کلیک کنید به آتش، استفاده از کلید به حرکت، D کلید به جلو حرکت و مطبوعات فاصله برای پرش.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی