ماریو در فضای از دست دادهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: راهنمای Mario بیل بلستر با خیال راحت بر روی پلت فرم فرود. هر سطح تدریج مشکل تر عنوان سیارکها میشود و اشیاء دیگر شما از امن فرود مسدود می کند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی