سوپر سرزمین مافیااین بازی رتبه بدهید:

شرح: همانطور که شما سعی می کنید برای پیدا کردن معنی چرا چیزهایی که خیلی رفو مرموز است راه خود را در سراسر زمین عجیب و غریب و مرموز.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی