سوپر ماریو ریمیکساین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک Mario نجات شاهزاده خانم در سوپر Mario ریمیکس زمان حمله. پرش به بیش از موانع و گرفتن Mario گذشته دشمنان خود را در درون محدودیت زمانی به حرکت بر روی سطح بعدی!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی