سوپر ماریو قدرت سکهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: طفره رفتن موانع سقوط کلاسیک عصبانی سنگ بمب و گلوله توپ فوتبال آمریکایی و fireballs که شما جمع آوری سکه و نشانه Yoshi است که در حال سقوط از آسمان! لوئیجی و Mario را انتخاب کنید و سعی کنید به جمع آوری سکه های بسیاری از که می توانید قبل از شما اجرا از زندگی!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی