بن Krab O خودکاراین بازی رتبه بدهید:

شرح: Spongebob در krusty krab و تلاش برای نگه دارید تا با تمام سفارشات خود را اما تنها یک چیز وجود دارد، بنابراین شما مجبور به spongebo مربع شلوار به آن در تمام هزینه های نگهداری برنج آن را خارج وجود دارد و به مشتریان کمک krab o خودکار متوقف کردن نگه می دارد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی