ماموریت ویروس Megaman X 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: ماموریت ویروس Megaman X 2 بسیار جذاب بر اساس نوبت آرپیجی بازی مبارزه که در آن هدف شما این است که کمک Megaman به شکست تمام دشمنان که حمله به پایگاه خود را است. استفاده از موشواره برای انتخاب از مختلف حملات حملات انرژی یا حملات خاص استراتژیک به شکست تمام دشمنان خود را. شما باید به مبارزه با دشمنان مختلف مانند golem مکانیکی بلیزارد ولفگانگ و غيره و استفاده از تاکتیک های دفاعی خود را به درستی به نفع خود بازی. شما درآمد نقاط تجربه شکست دشمنان و که می تواند مورد استفاده برای ارتقاء سلاح ها و قدرت. و به اشتراک گذاری


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی