سیمپسونها توپ از مرگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک هومر به جمع آوری همه موارد در حالی که سوار موتور سیکلت خود را در توپ مرگ. در هر سطح شما باید به جمع آوری اقلام 5 به پیشرفت به سطح بعدی. گرفتن جایزه موارد مانند دونات squishes و آبجو داف برای امتیاز بیشتر. در حالی که سواری دوچرخه نمی ضربه هر گونه موانع دیگری شما تصادف خواهد شد. 3 زندگی موجود در هر سطح برای تکمیل آن دارید. سعی کنید برای تکمیل تمام سطوح 10 با نشان مهارت های دوچرخه خود را. استفاده از نام arrow به شتاب، پایین فلش برای ترمز، چپ و راست فلش به نوبه خود دوچرخه خود.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی