ماریو سواراین بازی رتبه بدهید:

شرح: Bowser بد Mario را مورد حمله قرار.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی