مقياس چاق مگابایتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بالینی چاق مگابایت دانلود نسخه های بازی Mario که قهرمان محبوب ما Mario تبدیل شده است به پسر واقعا چربی است. شما خواهید دید که همه شخصیت ها در جهان Mario غیر منتظره ای چاق هستند. هنگامی که شما با آنها به بازی نیست احتمالا آنها بسیاری از غذاهای آشغال خوردن! استفاده از کلید های جهت دار چپ و راست برای کنترل حرکت Mario و مطبوعات تا کلید فلش به پرش. کشتن تمام دشمنان با پریدن بر آنها و یا در حداقل سعی کنید به پرش بر آنها! نابود کردن همه چیز را در راه خود را و دیدار با سطح رئیس در پایان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی