بتمن خطرناک ساختماناین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک به قهرمان مورد علاقه خود را بتمن بالا رفتن از 5 برج خطرناک است. برحذر بودن از بذله گو که سعی خواهد کرد تا ماموریت شما شکست بخورد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی