Batdogاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بتمن گرفته تعطیلات و چپ Batdog مسئول شهرستان Gotham. Lex Luthor شهر با kryptonite پر و سوپرمن سگ به دام افتاده بود. کمک Batdog به پرواز در پلت فرم خود را در اطراف شهر و نابود کردن Kryptonite کریستال برای ذخیره Krypto.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی