زره پوش عاشورااین بازی رتبه بدهید:

شرح: افقی سمت اسکرول کردن بازی تیراندازی با رئیس منحصر به فرد و خاص گسترده سلاح، این بازی دارای انواع سلاح, هر یک خود مشخصه و ویژه، لطفا سعی کنید آن را به خودتان


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی