مرد عنکبوتی!این بازی رتبه بدهید:

شرح: نوسان و با Spiderman پرش از وب سایت به وب درون بازه زمانی داده شده. طوری که همراه خود بتمن در وب بعدی شما می توانید گرفتن در پرواز خود را زمان خوب و هدف، تیز.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی