کیم ممکن است کوک در زماناین بازی رتبه بدهید:

شرح: کیم ممکن است بازی آنلاین بازی بزرگ توسط دیزنی. کیم کمک به ماموریت های مختلف fullfill در زمان و متوقف کردن مشت میمون از مونتاژ Tempus Simia بت! اجتناب از موانع و دشمنان و تماشا lifebar کیم و سطح در زمان کامل یا یک زندگی از دست بدهند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی