نزاع و جدال بتمناین بازی رتبه بدهید:

شرح: نزاع و جدال بتمن! یک بازی فلش ساخته شده برای برادران وارنر انیمیشن برای سری بتمن: شجاع و پررنگ است. این یک مسابقه بوکس سبک Punch-Out است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی