Ben10 قدرت شکاراین بازی رتبه بدهید:

شرح: لذت بردن از این رقابت فریبنده بین ben10 و Vilgax. شما را مجبور به بن 10 برنده همه قدرت جمع آوری یو پی اس در آن منطقه.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی