مرد عنکبوتی 3این بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک Spiderman مری جین قبل از آن را خیلی دیر ذخیره کنید! از طریق شهر محدوده شما با استفاده از نوسان. نمی افتد و یا دشمنان زدم یا می خواهیم اتلاف وقت گرانبها!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی