زمستان مداین بازی رتبه بدهید:

شرح: این دختر زیبا را دوست دارد به او اشکاف پر از لباس های مد روز زمستان. لباس او را با نگاه شیک و مد روز زمستان انتخاب بالا و برخی از پایین و پوشش، کلاه، روسری و دستکش. او در صحنه زمستان شگفت انگیز است! استفاده از موشواره کلیک کنید در لباس ها و لوازم جانبی به لباس دختر.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی