آواتار را Neytiri لباساین بازی رتبه بدهید:

شرح: جنگ است که در نهایت بیش از بین انسان ها و قبیله اش. Neytiri و همسر خود جیک سولی می تواند در نهایت آرامش و رفتن در ماه عسل خود را. کمک Neytiri لباس برای ماه عسل خود.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی