تیلور سویفت MakeOverاین بازی رتبه بدهید:

شرح: تیلور سویفت کشور در آمریکای امريکايی گیتاریست و بازیگر است. او به دنبال دختر بسیار جذاب است. تیلور امشب برای نشان دادن مرحله خود آماده است و شما باید به کمک این خواننده زیبا برای makeover عالی. از چندین سبک های مو، رنگ رنگ مو، مو برجسته، رنگ چشم، mascaras، سایه چشم، rouges، پایه، رنگ لب، سوراخ، لباس و لوازم جانبی دیگر را انتخاب کنید و طوری که هر کس او عجب تیلور makeover عالی بدهد. با کلیک بر روی


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی