Winx پیراستناین بازی رتبه بدهید:

شرح: Winx دختر برای حضور در رژه پری امروز است اما او در مورد او لباس نامشخص است. کمک پری ناز با برخی از لباس خود را راهنمایی به طوری که او کاملا برای این رویداد می تواند نام لباس. طوری که شما می توانید کمک پری به لباس او اشکاف و جستجو برای لباس و لوازم جانبی دیگر را باز کنید. از مدل های مختلف لباس پایین و دیگر لوازم جانبی را انتخاب کنید و شروع به makeover او. او را از هر پری عادی تبدیل به پری به دنبال عالی با خود پیراستن مهارت.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی