Prom جسیکا آلبااین بازی رتبه بدهید:

شرح: جسیکا آلبا بازیگر آمریکایی بسیار خوبی شناخته شده و او نیز بسیار زیبا و داغ دنبال. جسیکا آماده برای شب prom او اخذ شده است و هدف شما این است که کمک به او برای prom لباس. استفاده از حس مد و لباس تا جسیکا در چنین راهی است که هر کس در شب prom را به رقص با جسیکا می خواهد. انتخاب از چند مدل مو، مو رنگ رنگ زیبا شب لباس، کفش و jewelries و او نگاه خیره کننده. استفاده از موشواره کلیک کنید روی موارد به استفاده از آنها.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی