باربی پاییزاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بهار در حال آمدن است و هدف شما این است که دختر باربی زیبا آماده برای تفرج او. برخی از لباس سبک و روشن است که مناسب برای فصل را انتخاب کنید. از چند لباس، تاپس، پایین کیف کفش jewelries و دیگر لوازم جانبی مد لباس را انتخاب کنید. با استفاده از ماوس به کشیدن و رها کردن اشیاء در باربی لباس او. نمایش پیراستن شما مهارت و سعی کنید را انتخاب کنید لباس های باربی که نگاه کنید باور نکردنی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی