حزب کریسمس پیراستناین بازی رتبه بدهید:

شرح: آن زمان برای حزب کریسمس است که توسط خانواده و دوستان خود سازماندهی شده است. شما باید کاملا قبل از شروع حزب لباس. از مختلف لباس کریسمس کف کفش کلاه جوراب دستکش و لوازم جانبی دیگر را انتخاب کنید و آماده برای حزب. استفاده از موس خود را بر روی آیتم های مختلف به آن را انتخاب کنید کلیک کنید. هنگامی که شما به پایان رسید خود با کلیک بر روی دکمه ok به حزب بروید و ببینید چگونه زیبایی اعضای خانواده تان آماده برای حزب کریسمس پیراستن.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی