شکیرا را تااین بازی رتبه بدهید:

شرح: که شکیرا را دوست ندارد


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی