ساحل لباساین بازی رتبه بدهید:

شرح: زرق و برق دار به دنبال کار 24 ساعته است و شما نیاز به نگاه خود را بهترین در هر نقطه! حتی در ساحل? اما، البته، به خصوص در ساحل که در آن خورشید درخشان است و هر کس خوب احساس است. شما نیاز به نگاه خوب بر روی ساحل و بنابراین آیا این دختر ناز. او در انتظار برای شما را به او بدهد makeover و شاید برخی از کمی لباس تا اقدام به آماده خود را برای اواخر تعطیلات در ساحل است. او می گذرد، به صرف چند وقت با دوستان خود را در ساحل، بنابراین اجازه دهید


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی