3d اسب مسابقهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: 3D اسب مسابقه مسابقه اسب 3D واقعی سیم که در آن هدف شما این است که تکمیل دوره در سریع ترین زمان ممکن است. پرش به بیش از همه موانع و کامل آهنگ در اسرع وقت. استفاده از کلیدهای جهت دار برای کنترل حرکت اسب و فشار دهید دکمه فاصله برای پرش. دیگر شما دکمه فاصله بالاتر پرش برگزار خواهد شد. دنبال کردن مکان نمای پرتقال در پایین صفحه نمایش برای پیدا کردن موانع آینده خود را.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.