کوک ماورا کاسهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: لیلو و کوک بازی فوق العاده از بازی بولینگ با هم داشتن. شما باید به کمک لیلو محل چوب در جزیره و اساسا رول او پایین طوری که او می تواند بد گویی کردن از همه پین و اعتصاب کنید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی