لباس تا پاریس دختراین بازی رتبه بدهید:

شرح: این 3 دختران قطعا انجام! آنها عشق را به انجام برخی از خرید در پاریس برای پیدا کردن لباس های شیک ترین. و هنگامی که شما لباس پاریس واقعی شما البته را مرسوم، مد روز، بیش از حد نیاز.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی