کینگ از مبارزان بال 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: بهترین و جدیدترین نسخه از پادشاه کلاسیک بازی ها سری مبارزان از جمله ریو. -تمام 7 کاراکتر, با 5 شخصیت نوع - جدید اضافه پنهان اثرات - مراحل جدید اضافه شده--بهبود


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی