آگهی متنی مقابل سیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: در آگهی متنی مقابل سی شما نقش نویسه های مردان ایکس (آگهی متنی) و مبارزه با نویسه های عدالت لیگ (دی سی). از انواع پستانداران گوشتخوار دله سایکلوپ شروع بازی شطرنج یا Psylocke را انتخاب کنید و شروع به مبارزه علیه نویسه دی سی (ورزشهای آبی مرد بتمن و تعجب زن). کلید های arrow به حرکت، S و توسعه کلید برای حمله به فشار دهید استفاده کنید. شما فقط دو دقیقه به ضرب حریف خود و در هر مسابقه مرگ شما باید برنده دور دست کم دو سه دور مبارزه. سعی کنید برنده هر به عنوان سریع که ممکن است به نمره بالاتر نقطه.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی